Kuran Yetermi E Kitap – İndir

 • 0
 • 0 ratings
0 ratingsX
Very bad! Bad Hmmm Oke Good!
0% 0% 0% 0% 0%
0 ratingsX
Very bad! Bad Hmmm Oke Good!
0% 0% 0% 0% 0%
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
 • Lisans Ücretsiz
 • ÜreticiKurandakidin.Com - Kashif Ahmed Shehzada
 • İşletim Sistemi W
 • 0/5
 • 0 ratings
0 ratingsX
Very bad! Bad Hmmm Oke Good!
0% 0% 0% 0% 0%

Kuran Yetermi E Kitap – İndir

kuranyetermiBu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili yanlış anlaşılmaları açıklamak ve bu yanlışları Kuran’dan delillerle düzeltmektir. Bu yanlış kanıların kaynağında şu yatmaktadır:

Günümüzde Müslümanlar, kutsal görevin gereği olarak Kuran’ı akıllarıyla analiz etmek yerine, doğduklarında sahip oldukları mezhep öğretilerinin kör takipçileri olmaktadırlar.

Yine çoğu Müslüman, din adamlarının dediklerini hiçbir sorgulamadan geçirmeden kesin doğru saymakta hatta bu öğretilerin Allah’ın Kitap’ı tarafından uygun görülüp görülmediğine aldırmamaktadır.
Çoğunluk tarafından benimsenen ve belli çıkarlar gereği korunan bu yanlışlar Kuran öğretileriyle gelen zindeliği pasifliğe çevirmekle kalmamış, Müslüman hayat tarzını tamamen değiştirmiştir.

Şu an Müslüman dünyaya egemen olan “pasif İslam”, Kuran tarafından sunulan “dinamik İslam” ile taban tabana zıttır. İslam toplumu, yüzyıllar öncesinin kültürel geleneklerini din sayarak, aslında her dönemde kolaylıkla yaşanabilecek olan İslam dinini tarihin belli bir dönemine hapsetmiştir.

Ayrıca yine bu “gerçek dinden kopuş” döneminde, tek İlah’a olan inanç bozulmuş, din alanında Allah’ın yanına başka hüküm koyucular getirilmiş, böylece İslam toplumunun birlikteliği kaybolmuş, Müslüman âlemi sayısız mezhep ve gruba ayrılmıştır. Günümüzde Müslümanlar Allah’a itaat etmek yerine insan ürünü zanlara, din adamlarına ve durumdan faydalanan her türlü ekonomik ve siyasi çıkar çevrelerine itaat eder hale gelmişlerdir.

Allah’ın elçisinin görevi insanlığı sırtındaki ağırlıklardan ve zincirlerden kurtarmaktır (Bakınız 7:157*). Allah’ın elçisi olan Hz. Muhammed bu görevi Allah’ın Kitap’ında bahsettiği kutsal hükümleri uygulayarak yerine getirmiştir. Ancak İslam’ın düşmanları kavramlar ve doktrinler uydurup bunları Müslümanlar’ın arasında yaymış, sonuç olarak elçi tarafından gelen gerçek din bozulmuş ve daha çok, insan yapımı bir din haline getirilmiştir.

 

 • 0/5
 • 0 ratings
0 ratingsX
Very bad! Bad Hmmm Oke Good!
0% 0% 0% 0% 0%
Devamını OkuGizle
Benzer İçerikler
 • Site İçi Yorumlar
 • Dısqus Yorumlar