Yasin Suresi Dinle indir

 • 0
 • 0 ratings
0 ratingsX
Very bad!BadHmmmOkeGood!
0%0%0%0%0%
0 ratingsX
Very bad!BadHmmmOkeGood!
0%0%0%0%0%
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
 • Lisans Ücretsiz
 • ÜreticiHasenat
 • İşletim Sistemi W
 • 0/5
 • 0 ratings
0 ratingsX
Very bad!BadHmmmOkeGood!
0%0%0%0%0%

Mp3 Formatında Yasin Suresini Dinleyebilirsiniz.

Kuran’ın kalbi olarak nitelendirilen Ya-Sin Suresini Mp3 formatında dinlemek ve indirmek için hemen tıklayınız. Diziliş olarak 36 sırada bulunan Yasin Suresi ismini başında bulunan Ya ve Sin Harflerinden almaktadır.  Her Nekadar bu mp3 dosyasında arapça olarak okuması verilsede Yasin yasin-suresi-mp3-indir-dinleSuresinin asıl anlamak sırrına vakıf olmak ve vermek istediği mesajı almak için  özgün bir meal ile türkçe karşılığını okumanızı tavsiye ederim.  Hasenat ekibi tarafından hazırlanan bu mp3 dosyasında Yasin Suresi Abdussamed tarafından seslendirilmiştir.  Mp3 formatında Yasin-i Şerif suresi ve diğer tüm kuran surelerini indirmek isterseniz aşağıda belirtilen dosyaları tek tek indirebilirsiniz.

Yasin Suresinin en önemli mesajı ; 

70. Dirileri uyarır ve inkarcıları açığa çıkarır.

Yasin Suresi Türkçe Meali 

Rahman ve Rahim ALLAH’ın ismiyle.
1. Y. S.
2. Bilge Kuran’a and olsun.
3. Sen elbette elçilerden birisin.
4. Dosdoğru bir yol üzerinde.
5. Bu, Üstün ve Rahim olanın indirdiği bir vahiydir.
6. Ataları uyarılmadığından tümüyle habersiz kalmış bir toplumu uyarman için…
7. Çoklarının inanmıyacağına dair söz gerçekleşmiştir.
8. Boyunlarına, çenelerine kadar varan prangalar taktık da kafaları yukarıya dikilmiştir.
9. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çekerek onları perdeledik; artık göremezler.
10. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir; inanmazlar.
11. Sen ancak, mesaja uyan ve yalnız başına iken Rahman’a karşı saygılı olan bir kimseyi uyarabilirsin. Onu bağışlanma ve bol bir ödülle müjdele.
12. Ölüleri biz, evet biz diriltiriz, onların yaptıklarını ve (ölümlerinden sonraki) sonuçlarını yazarız. Biz herşeyi apaçık bir kitapta saymışızdır.
13. Onlara, bir kent halkının kendilerine gelen elçilere gösterdiği tavrın örneğini ver.
14. Onlara iki elçi göndermiştik, ikisini de yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü biriyle desteklemiştik. “Biz size gönderilen elçileriz,” demişlerdi.
15. Dediler ki, “Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman ise hiçbir şey indirmemiştir. Siz yalan söylüyorsunuz.”
16. Dediler ki, “Rabbimiz bilir ki biz size gönderildik.”
17. “Bizim görevimiz, açıkça duyurmaktan ibarettir.”
18. Dediler ki, “Sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer son vermezseniz sizi taşlarız ve bizden size acı bir ceza dokunacaktır.”
19. Dediler ki, “Uğursuzluğunuz sizden kaynaklanmaktadır. Size uyarıda bulunulduğu için mi? Siz gerçekten sınırı aşan bir topluluksunuz.”
20. Kentin en uzak yakasından bir adam koşarak, “Ey halkım,” dedi, “Elçilere uyun.”
21. “Sizden bir ücret istemiyenlere uyun. Onlar doğru yoldadır.”
22. “Beni yaratana ne diye kulluk etmeyeyim? Siz de O’na döneceksiniz.”
23. “O’nun dışında tanrılar mı edineyim? Eğer Rahman bana zarar vermek dilese, ne onların şefaati bana bir yarar sağlayabilir ne de beni kurtarabilirler.”
24. “O zaman tümüyle sapıtmış olurum.”
25. “Ben sizin Rabbinize inandım; lütfen beni dinleyin.”
26. (Ölüm anında) Kendisine, “Cennete gir,” denir. “Keşke benim halkım bir bilseydi…”
27. “Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırladığını…”
28. Ondan sonra biz, halkının üzerine gökten bir ordu indirmedik; indirmeğe gerek duymadık.
29. Sadece bir patlama… Hemen donakaldılar.
30. Halkın durumu pek yazık. Kendilerine her ne zaman bir elçi gelse onunla alay ederlerdi.
31. Kendilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi ve onların bir daha kendilerine dönmediklerini görmezler mi?
32. Hepsi toplanıp huzurumuza getirileceklerdir.
33. Ölü toprak onlar için bir ayettir: Onu diriltiriz ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler.
34. Orada hurma ağaçları ve üzümlerden oluşan bağ ve bahçeler yetiştirdik ve pınarlar fışkırttık.
35. Ki onun ürünlerinden ve elleriyle yetiştirdiklerinden yesinler. Şükretmiyecekler mi?
36. Yerin bitirdiklerinden, kendi cinslerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden türlü çiftleri yaratan pek yücedir.
37. Gece de onlar için bir ayettir: Ondan gündüzü soyarız da onlar karanlıkta kalırlar.
38. Güneş belirlenmiş olan rotasında akıp gitmektedir. Bu Üstün ve Bilgin olanın kurduğu bir düzendir.
39. Aya da, kuru bir hurma dalına dönüşünceye kadar çeşitli evreler belirledik.
40. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece, gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
41. Onlar için bir başka ayette, insan soyunu yüklü gemide taşımamızdır.
42. Aynı şekilde, sürmeleri için onun bir benzerini yarattık.
43. Dileseydik onları boğardık; ne bir çığlıklarına yetişen olurdu, ne de kurtulabilirlerdi.
44. Bunun yerine, bizden bir merhamet görürler ve belli bir süreye kadar yaşatılırlar.
45. Kendilerine, “Geçmişinizden ibret alıp ve geleceğiniz için sakının ki merhamet edilesiniz,” denilmişti.
46. Rab’lerinin ayetlerinden bir ayet kendilerine geldiğinde, ondan yüz çevirmeyi adet edinmişlerdi.
47. Kendilerine, “ALLAH’ın size verdiği rızıklardan verin,” denildiğinde, inkar edenler inananlara, “ALLAH’ın, dilediği taktirde besleyebileceği kimseleri mi besleyelim? Siz gerçekten iyice sapıtmışsınız,” derler.
48. Aynı zamanda, “Doğru sözlü iseniz o söz ne zaman gerçekleşecek?” diye meydan okurlar.
49. Çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak bir tek patlamayı beklemektedirler.
50. Ne bir vasiyet bırakmaya vakit bulurlar ne de ailelerine dönebilirler.
51. Boruya üflenince, onlar mezarlarından kalkıp Rab’lerine koşacaklar.
52. “Vay halimize” derler, “Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? Bu, Rahman’ın söz verdiği şeydi. Demek elçiler doğru söylemişti.”
53. Sadece bir patlama… Hemen huzurumuza toplanıp getirilirler.
54. Bu gün hiç kimseye en ufak bir haksızlık edilmez ve yaptığınızın karşılığından başkasını da görmezsiniz.
55. Cennet halkı o gün zevk ve eğlence ile meşguldürler.
56. Eşleriyle birlikte gölgeliklerde, koltuklara yaslanmışlardır.
57. Onlar için meyveler ve istedikleri her şey vardır.
58. Rahim olan Rab’den söz olarak “selam” vardır.
59. Ey suçlular, siz bugün ayrılın.
60. Ey Adem’in çocukları, şeytana tapmayacağınıza dair sizden söz almamış mıydım? O sizin açık düşmanınızdır.
61. Bana kulluk edin. Bu en doğru yoldur.
62. Buna rağmen o, sizden bir çok nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmaz mıydınız?
63. İşte, size söz verilen cehennem budur!
64. İnkarınızın bir sonucu olarak orada yanınız.
65. O gün ağızlarına mühür vururuz da, bizimle elleri konuşur ve yapmış olduklarına da ayakları tanıklık eder.
66. Dilesek gözlerini büsbütün silerdik. Yolu bulmaya çalıştıklarında göremezlerdi.
67. Dilesek onları oldukları yerde dondurur ne ileri gidebilir ne de geri dönebilirlerdi.
68. Kime çok ömür verirsek, yaratılışını tersine çeviririz. Anlamaz mısınız?
69. Ona şiir öğretmiş değiliz, zaten ona uygun düşmez. Bu, ancak bir mesaj ve apaçık bir Kuran’dır.
70. Dirileri uyarır ve inkarcıları açığa çıkarır.
71. Görmezler mi, kendi ellerimizle onlar için çiftlik hayvanlarını yarattık da onlara sahip olmaktadırlar?
72. Onları kendilerine boyun eğdirdik; bir kısmına binmekte bir kısmından da yemektedirler
73. Ve onlar için onlarda başka yararlar ve içecekler vardır. Şükretmiyecekler mi?
74. ALLAH’tan başka tanrılar edindiler. Belki kendilerine yardım ederler diye.
75. Oysa onlara yardım edemezler; hatta tam tersine kendileri onları korumak için nöbet bekleyen askerlerdir.
76. Sözleri seni üzmesin. Gizledikleri ve açıkladıkları her şeyi çok iyi biliriz.
77. İnsan, kendisini bir damlacıktan yarattığımızı görmez mi ki bize karşı apaçık bir düşman kesilir?
78. Ve yaradılışını unutarak bize örnekli bir soru yöneltti: “Çürüdükten sonra kemikleri kim diriltecek?”
79. De ki, “Kim onları ilk kez yarattıysa onları yine O diriltecek. O her türlü yaratmayı bilendir.”
80. O ki, size yeşil (klorofilli) ağaçtan ateş çıkarandır. Nitekim onu yakıyorsunuz.
81. Gökleri ve yeri yaratan onların benzerini yaratmaya güç yetiremez mi? Gerçekten O, Yaratandır, Bilendir.
82. Bir şeyi dilediği zaman, ona sadece “Ol!” der ve o da hemen oluverir.
83. Her şeyin yönetimini elinde bulunduran çok yücedir ve siz de O’na döndürüleceksiniz.

Not: Link verme işlemleri henüz tamamlanmadığı için Abdussamed tarafından seslendirilen diğer Kuran sureleri henüz aktif değildir. 

1- Fatiha Suresi Indir
2- Bakara Suresi Indir
3- Al-i Imran Suresi Indir
4- Nisa Suresi Indir
5- Maide Suresi Indir
6- Enam Suresi Indir
7- Araf Suresi Indir
8- Enfal Suresi Indir
9- Tevbe Suresi Indir
10- Yunus Suresi Indir
11- Hud Suresi Indir
12- Yusuf Suresi Indir
13- Rad Suresi Indir
14- Ibrahim Suresi Indir
15- Hicr Suresi Indir
16- Nahl Suresi Indir
17- Isra Suresi Indir
18- Kehf Suresi Indir
19- Meryem Suresi Indir
20- Taha Suresi Indir
21- Enbiya Suresi Indir
22- Hac Suresi Indir
23- Muminun Suresi Indir
24- Nur Suresi Indir
25- Furkan Suresi Indir
26- Suara Suresi Indir
27- Neml Suresi Indir
28- Kasas Suresi Indir
29- Ankebut Suresi Indir
30- Rum Suresi Indir
31- Lukman Suresi Indir
32- Secde Suresi Indir
33- Ahzab Suresi Indir
34- Sebe Suresi Indir
35- Fatir Suresi Indir
36- Yasin Suresi Indir
37- Saffat Suresi Indir
38- Sad Suresi Indir
39- Zumer Suresi Indir
40- Mumin Suresi Indir
41- Fussilet Suresi Indir
42- Sura Suresi Indir
43- Zuhruf Suresi Indir
44- Duhan Suresi Indir
45- Casiye Suresi Indir
46- Ahkaf Suresi Indir
47- Muhammed Suresi Indir
48- Fetih Suresi Indir
49- Hucurat Suresi Indir
50- Kaf Suresi Indir
51- Zariyat Suresi Indir
52- Tur Suresi Indir
53- Necm Suresi Indir
54- Kamer Suresi Indir
55- Rahman Suresi Indir
56- Vakia Suresi Indir
57- Hadid Suresi Indir
58- Mücadele Suresi Indir
59- Hasir Suresi Indir
60- Mumtehine Suresi Indir
61- Saf Suresi Indir
62- Cuma Suresi Indir
63- Munafikun Suresi Indir
64- Tegabun Suresi Indir
65- Talak Suresi Indir
66- Tahrim Suresi Indir
67- Mulk Suresi Indir
68- Kalem Suresi Indir
69- Hakka Suresi Indir
70- Mearic Suresi Indir
71- Nuh Suresi Indir
72- Cin Suresi Indir
73- Muzzemmil Suresi Indir
74- Muddessir Suresi Indir
75- Kiyamet Suresi Indir
76- Insan Suresi Indir
77- Murselat Suresi Indir
78- Nebe Suresi Indir
79- Naziat Suresi Indir
80- Abese Suresi Indir
81- Tekvir Suresi Indir
82- Infitar Suresi Indir
83- Mutaffifin Suresi Indir
84- Insikak Suresi Indir
85- Buruc Suresi Indir
86- Tarik Suresi Indir
87- Ala Suresi Indir
88- Gasiye Suresi Indir
89- Fecr Suresi Indir
90- Beled Suresi Indir
91- Sems Suresi Indir
92- Leyl Suresi Indir
93- Duha Suresi Indir
94- Insirah Suresi Indir
95- Tin Suresi Indir
96- Alak Suresi Indir
97- Kadir Suresi Indir
98- Beyyine Suresi Indir
99- Zilzal Suresi Indir
100- Adiyat Suresi Indir
101- Karia Suresi Indir
102- Tekasur Suresi Indir
103- Asr Suresi Indir
104- Humeze Suresi Indir
105- Fil Suresi Indir
106- Kureys Suresi Indir
107- Maun Suresi Indir
108- Kevser Suresi Indir
109- Kafirun Suresi Indir
110- Nasr Suresi Indir
111- Tebbet Suresi Indir
112- Ihlas Suresi Indir
113- Felak Suresi Indir
114- Nas Suresi Indir.

 • 0/5
 • 0 ratings
0 ratingsX
Very bad!BadHmmmOkeGood!
0%0%0%0%0%
Devamını OkuGizle
Benzer İçerikler
 • Site İçi Yorumlar
 • Dısqus Yorumlar