Turquaz Muhasebe Linux

 • 0
 • 0 ratings
0 ratingsX
Very bad!BadHmmmOkeGood!
0%0%0%0%0%
0 ratingsX
Very bad!BadHmmmOkeGood!
0%0%0%0%0%
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
 • Lisans Ücretsiz
 • ÜreticiTurquaz
 • İşletim Sistemi L
 • 0/5
 • 0 ratings
0 ratingsX
Very bad!BadHmmmOkeGood!
0%0%0%0%0%

Ücretsiz Turquaz Muhasebe Programı Linux Sürümü

Turquaz bedava olarak dağıtılan açık kaynak kodlarına sahip bir muhasebe programıdır.  Daha önce windows işletim sistemi için turquaz programını indirmeniz için tanıtmıştık. Bedava resmi muhasebe ve ücretsiz olarak cari hesap takibi, stok takibi gibi bir çok ön muhasebe işlemini entegreli bir şekilde yapmanıza olanak sağlayan turquaz muhasebe programının linux sürümünü tanıtmaya çalışacağız. Linux için Turquaz Muhasebe Programını tıpkı windows gibi Tamamen ücretsiz olarak geliştirilen ve geliştirilmeye açık kod yapısı ile istediğiniz gibi değiştirebileceğiniz yapıya kavuşturabilecek bir yazılımdır. Tabi kod bilmeniz şarttır. Programın kaynak kodlarına opensource sitesinden ulaşmanız mümkündür.  Açık kaynak yazılımlarının en büyük özelliği geliştirilmeye açık olması ve sürekli olarak kodların kullanıcılar ve kod yazarları tarafından kontrol ediliyor olmasıdır.

 turquaz-genel-muhasebe-indirTurquaz Muhasebe Linux Kurulumu ?

1.1 Postgresql yüklenmesi

Turquaz programının çalışması için, postgresql 7.3.1 veya daha yüksek versiyonunun kurulması gerekli. Eğer sonki linux dağıtımlarından birisini kullanıyorsanız, postgresql sunucusu kurulum dosyalarının içinde gelmektedir. İşletim sisteminizin paket yöneticisinden, postgresql dosyalarını indirip yükleyebilirsiniz. Aşağıda 3 farklı kurulum anlatılmaktadır. 1.1.1 bölümünde paketleri internetten indirip yüklemeyi göreceksiniz. 1.1.2 bölümünde Mandrake 9.x versiyonları, 1.1.3 bölümünde ise RedHat 9.0 için kurulum anlatılıyor. Bu üç kurulum biçiminden size en uygun olanı seçip sadece birini uygulayın.

1.2 Postgresql kurulum sonrası ayarları not: postgresql ayar dosyalarını değiştirmek için yönetici haklarına sahip olmanız gerekli. Bunun için aşağıdaki komutları uygulayabilirsiniz. Terminalde, root olun. Bunun için komut satırında, önce · su yazıp, root şifrenizi girin. Favori text editörünüzle konfigürasyon dosyalarını editleyebilirsiniz. Aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

1.2.1 tcp−ip ayarları root olarak konsolda ·

gedit /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf yazarsanız, size gedit text editörüyle konfigürasyon dosyasını açacaktır. Eğer bilgisayarınızda gedit yüklü değilse, ·

kedit /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf yazarak, kedit text editörüyle dosyayı açabilirsiniz . not: isterseniz bilgisayarınızda yüklü olan, kullanturquaz-indirmaya alıştığınız başka bir editörü kullanabilirsiniz. Önemli olan, konsoldan root haklarıyla çalıştırılması.

Editlenecek dosya ise /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf Bu dosyada, # tcpip_socket = false; satırını, baştaki diyezi kaldırıp, sağdaki false yazısını true yaparak, tcpip_socket =true; haline getirip, kaydedin. Not: örnek konfigürasyon dosyasını http://www.turquaz.net/dokuman/postgresql.conf adresinde bulabilirsiniz. Turquaz Kurulum Dökümani – Linux 8

1.2.2 Erişim ayarları /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf dosyasını root olarak açın. 1.2.1 bölümünde text editörlerinin kullanımı açıklanmıştır. Komut satırında · gedit /var/lib/pgsql/data/ pg_hba conf veya · kedit /var/lib/pgsql/data/ pg_hba.conf yazarak dosyayı açabilirsiniz.

Dosyanın en alt kısmında local all all trust host all all 127.0.0.1 255.255.255.255 trust satırlarının olduğuna emin olun. Eğer başka bilgisayarların da bu makinaya bağlanarak çalışmasını istiyorsanız, host all all 0.0.0.0. 0.0.0.0 md5 satırını en sona ekleyin. Kaydedip kapatabilirsiniz. Not: örnek konfigürasyon dosyasını http://www.turquaz.net/dokuman/pg_hba.conf adresinde bulabilirsiniz.

1.2.3 Kullanıcı ve database tanımlama

Aşağıdaki komutları uygulayabilmeniz için postgresql’in çalışıyor olması gerekli.

1.3 Postgresql Kurulumu bölümünde, başlatmak için gerekli ayarlara bakabilirsiniz. Terminalde, root olun. Bunun için komut satırında, önce · su yazıp, sonra root şifrenizi girin. Ardından · su postgres yazarak postgres kullanıcısına geçin. · createuser −P yazın. Burada kısmına, dilediğiniz kullanıcı adını girebilirsiniz. Enter’a bastığınızda, çıkan satırda kullanıcı için istediğiniz şifreyi girin. Veritabanı oluşturmak için ise yine aynı terminalde, Turquaz Kurulum Dökümani – Linux 9 · createdb Turquaz not:Turquaz’ın ilk harfinin büyük olmasına dikkat edin. yazın, eğer sorulursa, soruları y tuşuna basarak geçin. Tebrikler. Başarıyla kullanıcı ve database oluşturdunuz.

1.3 Postgresql’in başlatılması Postgresql sunucusunu birkaç şekilde başlatabilirsiniz.

1.3.1 Komut satırından başlatılması

Eğer komut satırından elle başlatmak isterseniz Konsolda root olarak · /etc/init.d/postgresql start yazın. Bu komut postgresql sunucusunu başlatacaktır

2 Java Kurulumu

Turquaz programının çalışması için javanın bilgisayarınızda kurulu olması gerekli. Bunun için java sitesinden linux için gerekli dosyayı indirmelisiniz. http://java.sun.com/webapps/download/Display?BundleId=8933 adresinden Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition 1.4.2_01 versiyonuna ulaşabilirsiniz.

Sayfanın en altındaki Accept butonuna bastığınızda download sayfası çıkacaktır. Çıkan sayfada Download j2re−1_4_2_01−linux−i586−rpm.bin linkine basıp java’yı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Dosyayı indirdikten sonra, komut satırında root olun. Daha sonra, sırasıyla · chmod a+x j2re−1_4_2_01−linux−i586−rpm.bin · ./ j2re−1_4_2_01−linux−i586−rpm.bin yazın. Karşınıza çıkan lisans sözleşmesini, Enter veya Space tuşlarıyla geçerek, sonunda yes yazın. Bu komutlar, gerekli kurulum dosyasının hazırlanmasını sağlayacaktır. Şimdi yine komut satırında root olarak • rpm –ivh j2re−1_4_2_01−linux−i586−rpm yazıp javayı bilgisayarınıza yükleyin.

2.1 Java’nın PATH’e eklenmesi Java’yı kullanabilmeniz için bulunduğu dizini PATH’inize eklemeniz gerekli. Bu sayede komut satırında java 14 yazdığınızda çalışacaktır. Yeni bir komut satırı açın. Bu ekranda, favori text editörünüzle .bashrc dosyanızı editlemeniz gerekli. not: turquaz programını root haklarıyla çalıştırmayacağınızdan, bu komutların root olarak değil, normal kullanıcı olarak yaz?lmas? gerekli. gedit ~/.bashrc yazın. Çıkan ekranda üst tarafa PATH=$PATH:/usr/java/j2re1.4.2_01/bin/ export PATH satırlarını ekleyip kaydedin. Tebrikler. Javayı başarıyla kurup, gerekli ayarları yaptınız

3 Turquaz Kurulumu Linux

Turquaz programını iki şekilde bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Birincisi, kolay kullanım ve yönetim için rpm dosyaları diğeri ise zip dosyasi. Rpm dosyalarının avantajı, yeni versiyon çıktığında tüm sistemi baştan indirmek yerine sadece değişiklikleri indirip kurabilirsiniz. Ayrıca versiyon takibini yapabilirsiniz. Eğer bulunduğunuz sistemin root (yönetici) haklarına sahip değilseniz, zip dosyasını indirip kullanabilirsiniz. Aşağıda iki durum için kurulum anlatılmaktadır. Bir tanesini seçip, yüklemeye başlayabilirsiniz.

3.1 Turquaz RPM kurulumu

Turquaz programının, kütüphane ve program olarak iki ayrı dosyası mevcut. Bu dosyaları http://www.turquaz.com/download.php adresinden Turquaz−lib RPM ve en sonki turquaz sürümünün Linux rpm dosyasını indirin. Daha sonra komut satırında root olarak • rpm –ivh turquazlib−0.dosya_isminin_devamı yazın. Bu komut turquaz kütüphanesini bilgisayarınıza yükleyecektir. Ardından indirdığiniz turquaz sürümünün ismi ile • rpm –ivh turquaz−0.dosya_isminin_devamı yazarak turquaz programını bilgisayarınıza yükleyin. Bu komutlar turquaz programını bilgisayarınızda /usr/local/Turquaz klasörüne yükleyecektir.

3.1.1 Rpm Kurulum Sonrası Ayarları ve Programın Çalıştırılması Kurulumun ardından veritabanında gerekli dosyaları oluşturmanız gerekli. Komut satırında önce • cd /usr/local/Turquaz ardından • java −jar DB.jar yazın. Bu, size veritabanı ayarı için gerekli aşağıdaki pencereyi açacaktır.

Detaylar ve Diğer Açıklamalar için Turquaz Linux Kurulum Rehberine göz atabilirsiniz.

Kurulum sırasında kullanıcı adı ve şifre olarak Admin yazılacaktır

Turquaz, açık kaynak kodlu, modüler bir muhasebe yazılımıdır. Piyasada bulunan programların network sorunları, kısıtlayıcı lisansları, kullanıcı istekleri doğrultusunda yeterli gelişimi göstermemesi ve Linux işletim sistemi üzerinde çalışmaması sebebiyle yazılmıştır. Gelişimi Turquaz ekibi tarafından sourceforge.net sitesinde yapılmakta.

 • İçerdiği lisansı ve felsefesi gereği turquaz programını geliştiricilerin ismini belirttiğiniz sürece istediğiniz gibi kullanabilir, değiştirebilir veya dağıtabilirsiniz.
 • Turquaz, java programlama dili ile yazıldığından, java yüklü bütün makinalarda platform ve bilgisayardan bağımsız olarak çalışır. Örneğin, GNU Linux, Microsoft Windows (tüm), Sun Solaris, Mac OSX… Java programını bu adresten indirebilisiniz.
 • Turquaz, sunucu istemci mimarisiyle sql sunucusu altında çalıştığından tam network desteğine sahiptir. 1 kullanıcıdan sınırsız kullanıcıya kadar birbiriyle çelişmeden aynı platformüzerinde çalışabilirsiniz. Network kurulumu aracılığıyla, birbirinden bağımsız olan bayi veya bölümlerin tek bir merkezde toplanması sağlanabilir.

 • 0/5
 • 0 ratings
0 ratingsX
Very bad!BadHmmmOkeGood!
0%0%0%0%0%
Devamını OkuGizle
Benzer İçerikler
 • Site İçi Yorumlar
 • Dısqus Yorumlar